Eine biographie
Aussbildung
Akademische Tätigkeit
Ereignise
Auszeichnungen
 
Home > Biographie > Aussbildung
Aussbildung              

1953-1957Şcoala Medie de Arte Plastice Tg.Mureş, profesor Izak Martin
1957-1963Institutul de Arte Plastice şi Decorative "Ion Andreescu" Cluj, profesori Kos Andras, Virgil Fulicea, Romul Ladea.
1960 Bursa republicană de merit
1960 Prima manifestare artistică republicană (Sala Kalinderu, Bucureşti - Festivalul republican al Institutelor de artă: Premiul I la secţia Sculptură)
1962 Bursa de merit "Ion Andreescu"
1962 Premiul Festivalului republican al institutelor de artă
1963 Este numit cadru didactic la Facultatea de Arte Plastice a Universităţii din Timişoara

Home | Biographie | Werk | Ausstellungen | Sammlungen | Ansichter | Personal

©Copyright Jecza - Casa Triade
design Universitatea Politehnica din Timisoara
Casa Triade
Jecza@mail.dnttm.ro